אלי רז חבר קיבוץ עין גדי, גיאולוג, ביולוג ויועץ סביבתי, עד 2018 חקר במרכז מדע ים המלח והערבה (משרד
המדע / אוניברסיטת בן גוריון), עוסק בחקר נושאים ובעיות גיאולוגיים וסביבתיים ובהגנה על ערכי טבע ומורשת
של מדבר יהודה וים המלח.
שימש כיועץ סביבתי בצוות תכנית אב לתיירות ים המלח ופרוגרמטור לפרויקט חוצה הגבולות ‘הפרק הנמוך –
בעולם’ (משרד התיירות), יועץ תשתיות וסביבה בצוות תמ”א 13 ופרויקטים נוספים דומים. כיום, מרכז את תחום
טבע נוף סביבה בצוות ‘מסמך מדיניות לאומית לאגן ים המלח’ (משרד התשתיות משרד איכות הסביבה מכון –
ירושלים לחקר ישראל) שהוא מיוזמיו, פעיל בקידום בדיקת חלופות להצלת ים המלח ובהפצת ידע ים המלח
באמצעות הרצאות ומאמרים מקצועיים ופופולאריים בתחומי התמחותו.
את הרקע ההיסטורי ופירות המחקר המודרני של ים המלח סכם בספרו – ‘ספר ים המלח’