שיר פרלמוטר

מדריכת טיולים ומורת דרך בארץ ובסיני.
נולדתי וגדלתי במדבר כל חיי.
אוהבת את המדבר עד עומקיי נשמתי ומאמינה שיש לו את היכולות להוציא מאיתנו את הטוב ביותר,

הטיולים הקרובים בהדרכת שיר פרלמוטר